Kategorije
Broj 21 Razumjeti znanost

Klinička istraživanja – Treći dio: Cjepiva u kliničkim istraživanjima

“Naša primarna misija je kritična za život. Naš cilj je vrlo jasan: apelirati na ogromne nejednakosti u zdravlju djece koje i dan danas postoje u svijetu. Život ili smrt mladog djeteta prečesto ovisi o tomu da li je ono rođeno u zemlji u kojoj su cjepiva dostupna.”

Nelson Mandela, prilikom obraćanja Vaccine Fund Board-u 2003 na sastanku u Johannesburgu

Posljednja tema u seriji o medicinskim istraživanjima i kliničkim studijama je povezana sa studijama koje proučavaju cjepiva, i koji bolji primjer dati nego objasniti cijeli proces na nedavnoj COVID-19 pandemiji. Poput drugih farmaceutskih proizvoda, studije na cjepivima se odvijaju u 3-4 faze (Faze I-III prije dolaska na tržište i Faza IV nakon što je cjepivo odobreno).

Kategorije
Broj 19 Razumjeti znanost

Klinička istraživanja – Drugi dio: Klinička istraživanja

Što je kliničko istraživanje i kako (i zašto) funkcionira?

Kliničko istraživanje je studija na ljudima – dobrovoljcima, kako bi se pronašli odgovori na pitanja vezana za određenu terapiju/intervenciju.

  • je li terapija/intervencija sigurna?
  • da li terapija/intervencija funckionira?
  • funckionira li terapija/intervencija bolje od one koja je već dostupna (ukoliko takva terapija postoji)?
Kategorije
Broj 18 Razumjeti znanost

Klinička istraživanja – Prvi dio: Medicinska istraživanja

“Ne postoje neizlječive stvari, postoje samo stvari za koje čovjek još uvijek nije pronašao lijek.

Bernard Baruch, 30. travanj 1954 (slobodan prijevod citata s engleskog jezika)

Što je medicinsko istraživanje?

Ponekad nazivano i eksperimentalnom medicinom, medicinsko (biomedicinsko) istraživanje se sastoji od različitih znanstvenih grana, od temeljnih do kliničkih primijenjenih znanosti. Razne znanstvene discipline su obično uključene: biologija, medicina, fizika, računalne znanosti, matematika, kemija i farmakologija. Generalna namjera medicinskih itraživanja je poboljšanje ljudskog zdravlja i opće dobrobiti.